Det avholdes en ekstraordinær GF mandag 17. februar 2020 for å velge ny revisor.

Tidligere revisor har varslet at de ikke kan fortsette.

Hvis noen av aksjonærene motsetter seg dette – må de si i fra innen mandag 17. februar kl. 12.

GF blir holdt etter reglene for forenklet generalforsamling.

Konsekvensene av at det ikke velges ny revisor er at det ikke kan sendes inn et revidert årsregnskap innen utgangen av februar, og selskapet vil bli sendt til skifteretten for rettslig tvangsoppløsning.


Det innkalles også til ordinær forsinket GF for 2018 tirsdag 25. februar 2020.

Sted og klokkeslett blir publisert senere sammen med revidert årsregnskap, fullmaktsskjema og agenda for møtet.

Det viktigste er at GF vedtar revidert årsregnskap og valg av revisor slik at årsregnskapet er på vei til Brønnøysund innen tidsfristen slik at vi unngår at det går melding til skifteretten.

Det vil ikke bli holdt noen orientering før eller etter GF.

Det blir en presentasjon under ordinær GF for 2019 – litt senere.