Mail address

Hudson Bay Resources

Postboks 1213, Vika
0110 Oslo

Norway

00 47 41 25 89 46

Visiting address

Hudson Bay Resources

Dronning Mauds gate 3,
0123 Oslo

Norway

Shareholders’ service

Fokus Bank ASA

Verdipapirservice
NO-7466 Trondheim

Norway

 Partner på utvikling av
konsesjonen i Ghana:

Courmack Exploration AB

Boks 603
114 11 Stockholm

Sweden