HUBR AS har fått en unik rettighet til utvinning av gull.

Vil du ta del i den videre utviklingen?

Gull har alltid vært verdifullt og attraktivt. Det er derfor det å investere i utvinning av gull kan være en lønnsom mulighet, også for vanlige småsparere og private investorer.

Om prosjektet:

  • Beliggende i Asankrangwa Gold Belt, et av Ghanas mest lønnsomme områder for utvinning av gull.
  • Det norske selskapet HUBR AS har hatt en stor gullrettighet i området siden 2001.

  • Mange år og store ressurser er brukt på å kartlegge potensialet knyttet til rettigheten – og det viser seg å være svært lovende!
  • Prøveproduksjon er gjennomført med meget positive resultater.

  • Nå skal vi starte permanent produksjon og utvikle lisensen videre på en mest mulig lønnsom måte. Her kan du bli med som investor.

Tegningsblankett

Du laster ned tegningsblanketten ved å trykke på knappen. 

Fordeler for deg som investor i 2020

  • Du kommer til «dekket bord» – på et tidspunkt når gullforekomstene allerede er påvist.
  • Du tar ingen «leterisiko», dvs. du risikerer ikke at feltene er tomme eller ikke drivbare.
  • Produksjonen begynner nå, og du kan bli med og få del i verdiskapningen fra start.
  • De første investorene kommer inn til en svært gunstig pris.

Les mer her på vår hjemmeside for nærmere informasjon om selskapet, prosjektet og mulighetene. Ikke vent for lenge med å tegne deg som investor.