Etablert i 1995 og ble høsten 2006 utvidet til et internasjonalt leteselskap med fokus på å sikre gullrettigheter og gullfelt i verdens mest lovende gullområder.

Strategi

Selskapets strategi er å opparbeide og sikre en portefølje av mineralrettigheter og gjennomføre geologiske undersøkelser som fører frem til økonomisk drivverdige gullressurser for egen alluvial produksjon. Dette kombineres med salg av utstykkede hard-rock lisenser til internasjonale gruveselskaper.

 

Målsetting

Selskapet har som målsetting å selge de av våre større mineralfelt som har økonomisk drivverdige gullressurser til markedspris til den internasjonale gruveindustrien. I tillegg vil selskapet selv starte alluvial produksjon på utvalgte områder.

 

Mineralrettigheter

I Ghana har selskapet et regionalt felt som er 137 km2 og på størrelse med staten Liechtenstein. Det er påvist en betydelig gullmineralisering i berget der selskapet gjennom en årrekke har drevet sin letevirksomhet. Neste steg er diamantboring med påvisning av hvilke gullressurser som finnes her, i kombinasjon med å starte opp egen produksjon.

Selskapet har fått tilbud om å delta i utviklingen av mineralfelt flere steder i verden og vil vurdere tilbudene når tidspunktet er riktig.

I denne sammenheng inngikk selskapet i 2015 en avtale med en gruppe prospektører i Yukon, Canada som i 2016 har sikret selskapet «leases» i øvre del av 60 Mile River systemet ovenfor Dawson City – i dalen Tyrell Creek – som senere kan konverteres til ca. 80 fullverdige «claims» med produksjonsrettigheter.

Området har aldri tidligere vært maskinelt utvunnet og antas av lokale geologer å kunne inneholde utvinnbart gull med dagens vanlige metoder for ca. 80 Mill. USD. 

Selskapet har videre sikret en avtale på 2 leases langs dalsidene «Tyrell Creek», som danner grunnlag for ytterlige 80 claims i området etter at nødvendig «assessment work» blir gjennomført i fremtidige sesonger.

Selskapet har med dette et potensial for 150 claims med produksjonsrettigheter i området rundt 60 Mile River i Yukon, Canada.