Den 29. juni ble ordinær generalforsamling i selskapet gjennomført.