Generalforsamlingen i Hudson Bay Resources AS vil bli avholdt etter de forenklede reglene uten fysisk møte og avholdes 16.06.2023, og protokollen distribueres på vanlig måte via vår hjemmeside.