Nedsalg av egne aksjer

Hudson Bay Resources AS eier selv 49.887.975 egne aksjer.

Vi ønsker å nedbetale gjeld samt sikre driften. Etter anbefaling fra revisor tilbyr vi nå disse aksjene for salg. Eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett. Kursen er satt så lav som pålydende = kr. 0,05 pr. aksje.

Vi er avhengige av å få inn noe penger om vi skal lykkes med å sikre verdiene i selskapet, og unngå konkurs.

Tegningsperioden for eksisterende aksjonærer er fra 16. september 2020 – 25. september 2020 med betalingsfrist 30. september 2020.

Om etterspørselen er større enn aksjebeholdningen selskapet innehar, fordeles aksjene etter hvilken beholdning aksjonærene har i dag.

Aksjer som ikke er solgt til eksisterende aksjonærer – kan selges fritt etter 25. september 2020.

Kommende EGF

Tidspunktet for kommende EGF bestemmes når salgsperioden av egne aksjer er over. Man har lov til å stemme for nye aksjer på EGF. Det sittende styret blir sittende til nytt styre velges på EGF.