Ordinær generalforsamling for 2019 i Hudson Bay Resources AS avholdes mandag 31.08.2020 kl. 19.00 i Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker.

P.g.a. nasjonale restriksjoner er påmeldingsfrist fredag 28. august kl. 14.00.