Ref. innkalling til ordinær generalforsamling publisert 16. februar:

Forsinket ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS avholdes tirsdag 25.02.2020 kl. 19.00 i Lysaker 12, 1366 Lysaker i kontorlandskapet i 4. etasje.

Vedlegg