Nylig ble det undertegnet en SPA (Share Purchase Agreement) mellom HUBR AS og COURMACK AB.

Denne SPA-en innebærer at HUBR AS kjøper alle konsesjonene til Courmack AB i GHANA, gjennom overtagelse av alle deres 5 datterselskaper i Ghana, samt de resterende 50,01% av Afro Scandic som til nå har vært eid av Courmack AB (resten har HUBR AS eid). I tillegg overtar vi 100% av aksjene i Courmack ABs datterselskap i Namibia.

Samlet omfatter overtakelsen så meget som over 1180 km2 nye områder med høye gullforekomster og er en av de største gullavtaler i dette området noe Norsk firma har gjort noensinne.

Les mer om dette her.