Som tidligere beskrevet overtok Hudson Bay Resources AS 50% av alle claims og produksjonsrettigheter ved munningen av 60 Mile River utenfor Dawson City, Klondike i fjor høst (les langt mer utfyllende om dette i tidligere aksjonærmelding her).

Siden styret dette året helt og holdent har måttet prioritert selskapets begrensede midler på å å finansiere den viktige oppstarten av gull-produksjon i Ghana – har man således måttet nedprioritere en parallell oppstart av gull-produksjon på disse rettighetene i Klondike for denne sesongen.

Likefullt er det viktig at den årlige «arbeidsplikten» på claimene blir utført (såkalt assessment work) slik at ikke våre rettigheter gradvis opphører – og for å planlegge denne aktiviteten dro styremedlem Tov Westby over til Dawson City i august når han likevel var i Calgary i andre møter. Det er nemlig mest økonomisk å få utført dette relativt enkle og minimale arbeidet utover høsten – etter at den ordinære gullproduksjonen i nærområdene er stoppet opp for sesongen og våre aktive partnere derfor kan leie inn lokalt mannskap til «halv pris».

Under dette planleggingsarbeidet kom det fra våre partnere for dagen at et betydelig nytt område med «Virgin Ground» (tidligere urørt land – noe som er ekstremt sjelden i Klondike i dag…) – som også har en viss positiv dokumentasjon og historie – plutselig var blitt ledig og kunne «claimes» direkte inn av vårt selskap i et mulig partnerskap med disse.

Etter meget kort og effektiv planlegging dro så gruppen i felten og kunne mandag den 29. august legalt «file inn» 2 store leases som igjen gir grunnlag for hele 86 nye claims(!) ned hele «Tyrrell Creek» som er en sideelv til 60 Mile River – elven hvor vi allerede har vår «base» fra før.

Et betydelig nytt område med et «godt rykte» om stort potensial er således sikret på rekordtid og til svært lav kostnad. Området vil så i første omgang – uten noen form for merarbeide eller investeringer – være «sikret» for 1 år fremover.  Tatt i betraktning at det er «gullrush» i området i dag var dette som et virkelig scoop å regne og dette hadde overhodet ikke latt seg gjøre om vi ikke hadde hatt Dawson City’s beste «oldtimere»: Cor Guimond og Andre Robinson med på lag.

Se mer om disse her

Med dette er Hudson Bay Resources AS og dets lokale datterselskap blitt en aktør med potensielt hele 171 claims i den lokale Klondike porteføljen. Dette gir driftsgrunnlag for senere produksjon i en årrekke da man gjerne regner «1 claim» pr. år for bra produksjon.

Når selskapet gradvis får mere oversikt over hvert claim gjennom pågående «assessment work» vil man så planlegge endelig produksjons-lokasjon og eventuelt salg eller partnerskap på de overskytende claims og rettigheter.

Etter avtale med våre partnere vil vårt lokale selskap nå eie hele 80% av disse nye claims fra og med oktober 2016.

Her er vår nye 5 Mile Lease tatt i øvre del av Tyrrell Creek.

Her er vår nye 5 Mile Lease tatt i øvre del av Tyrrell Creek.

 Her er vår nye 3 Mile Lease tatt i nedre del av Tyrrell Creek.


Her er vår nye 3 Mile Lease tatt i nedre del av Tyrrell Creek.

Nyheter omkring fremdriften rundt produksjonen i Ghana

skjermbilde-2016-09-13-kl-13-05-07
Hasse Söderström her avbildet med vår nye Volvo CE 300 gravemaskin som tar 1,6 m3 i skuffen.

Denne kan brukes 24 timer i døgnet hele året rundt og er uavhengig av vær.

Graverne i Ghana er nå opptrent både med en dags simulatortrening og en dag med gravemaskinen.

Vi satser på både å eie og leie moderne nye maskiner i framtiden. Leier pr. i dag denne nye Volvo CE 300 samt en gammel gravemaskin og eier 2 gamle vaskeenheter.

Planen er å leie en ny koreansk vaskeenhet som tar 500 tonn/time fra ca. nyttår og en ny Volvo CE 300 gravemaskin i løpet av 1ste kvartal neste år.

Videre planlegging inkl. møter med Mineral Ministeren og Mineral Commission skjer i Ghana om meget kort tid og oppdatering kommer på hjemmesiden.