Etter lengre tids vurdering har styret v/Tov Westby invitert sine partnere fra Klondike i Canada til forhandlingsmøter i Oslo. Resultatet av disse forhandlingene er at det ble vedtatt av styret i HUBR å inngå avtale med kompanjongene som sikrer selskapet 50,01% av aksjene i Viking Mining Inc., (under stiftelse) i Canada.

kart2kart1Dette selskapet vil tilføres «leases» for gradvis konvertering av opptil 83 «claims» for alluvial gullproduksjon langs 60 Mile River (som er en sideelv til Yukon River) der HUBR vil få 50% av overskuddet fra gullproduksjonen og selv få delta med egen representant (er) der under sommersesongen.

De omtalte claims har vært eiet av ovennevnte kompanjonger i Canada med 50% og Tov Westby med partner  50% fra år tilbake.

Styret vedtok (Tov Westby var her ansett inhabil og ikke stemmeberettiget) å godta at 50%-andelen fra Tov Westby og partner overføres til Hudson Bay Resources AS mot å tildele partneren 2.0 mill. aksjer i Hudson Bay Resources i bytte for hans 25% andel i alle claims – mens Tov Westby legger inn sin 25% andel helt vederlagsfritt da han fra før er Hudson Bay Resources største aksjonær og nå ønsker å samle all mineralvirksomhet i ett felles selskap.

I tillegg vedtok et samlet styre å godta kravet fra de kanadiske eierne om å stå for kostnader og investeringer frem til alle «leases» er konvertert til produksjonsklare «claims» – begrenset oppad til CAD 120 000.  Etter at ovennevnte forpliktelser er overholdt vil HUBR ikke ha ytterligere forpliktelser eller kostnader med denne investeringen før dette eventuelt nedfelles i ny avtale ved f.eks ønske om opptrapping av aktivitetene, og dermed også økt likviditetsbehov.

Selskapet skal først forsere et boreprogram på de mest aktuelle claims denne vinteren og teamet er allerede i gang med å felle tømmer i området for å kunne frakte inn boreriggen.

Dette området ved munningen av 60 Mile River er antatt å kunne inneholde produksjons-tilgjengelig gull for ca. 80 Mill. USD av lokale geologer. De reelle tall vil fremkomme etter at vinterens boreprogram er gjennomført.

Rett ovenfor selskapets rettigheter i 60 Mile River er det allerede igangsatt full produksjon ved at Cam Johnson kjøpte dette området for noen år tilbake. Han er i dag TV-stjerne i serien Yukon Gold og avsluttet sesongen i fjor med å produsere over 2000 oz gull – dvs. gull for over 18 mill. NOK med sin lille familie-operasjon(!) Så det er ingen tvil om at det er gull i området og vårt team går ikke for mindre i sin kommende produksjon.

Se også en kort presentasjon av Cam Johnson’s virksomhet rett ovenfor vårt område her på den kjente TV-serien Yukon Gold – eller «Gull i Yukon» som den nå heter på norsk:

Følg Cam Johnson på norsk TV(!) 

National_Geographic_SocietySiste nytt er at den serien som nå går hver dag på Norske National Geographic på TV og som på norsk heter «Gull i Yukon» nå har kommet så «langt frem» at Cam Johnson nå også er med i den norske versjonen som en av de tre utvalgte prosjekter vi følger der i hver episode. Se derfor den sympatiske Cam og familien hans som er våre nærmeste naboer oppe på 10 Mile Creek – som ligger ovenfor oss i 60 Mile River – hver dag på norsk TV!

Programmene går vanligvis på National Geographic to ganger i døgnet og stort sett 12.40 på dagen eller 02.40 om natten og heter «Gull i Yukon»! Sett på opptak og følg med!

Følg med og se at Cam virkelig i finner gull øverst i 60 Mile River (som altså kalles 10 Mile Creek – fordi det er 10 mile fra oss og munningen til 60 Mile river…) – og gjennom mange årtusener har som kjent det meste av gullet vandret nedover elveleiene – og nederst i 60 Mile River hvor det aldri noensinne har vært drift – der har vi våre rettigheter!

Se også Cam Johnson kjører opp elvemunningen på 60 Mile river og tvers gjennom vårt urørte område – slik at man får en ide om hvordan det ser ut. Denne korte video er også fra TV-serien Yukon Gold:

Gamle venner og nå påtroppende TV-kjendiser – – våre partnere kjent som «The A-Team» i Klondike som allerede er i felten nå og klargjør for vinterens bore-program.

Gamle venner og nå påtroppende TV-kjendiser – – våre partnere kjent som «The A-Team» i Klondike som allerede er i felten nå og klargjør for vinterens bore-program.

Siden vårt team også har vært med i TV-serier det siste året ved at Cor og Andrew har vært hovedpersoner i den nye serien «Klondike Trappers» (History Channel 13 episoder) og Denis i «The Second Gold Rush» (BBC – kommer denne sesongen) er vi tilbudt TV-kontrakt for hele prosjektet fra flere store TV-selskaper og det vil i høst bli forhandlet frem en endelig kontrakt med et av selskapene. Dette vil (selvsagt) bidra sterkt til finansieringen for senere igangsettingen av produksjon.

History Channel slipper «Klondike Trappers» serien i disse dager i Nord Amerika (oktober 2015) og alt er derfor «låst» for oss i Europa på Internett så vi ikke kan se det – enda. Det fordi serien vil komme i Europa på National Geographic Channel – også her i Norge. Men man ser allerede på det lille materialet som er frigitt at vår partner i Viking Mining Inc., – Cor Guimond – blir kjørt opp som selve hovedpersonen i serien og omtales som «The Living Legend» of Klondike(!)

Hans opplagte kjendis-status fra denne serien gjør det selvsagt enda bedre for Viking Mining å forhandle frem en virkelig lukrativ TV-kontrakt for vår senere oppstart av produksjon på 60 Mile River!

Kort omtale av «The Living Legend» – Cor Guimond fra hjemmesiden til History Channel som nå vil lanseres World Wide – som «The Klondike Trappers»:

http://www.history.ca/klondike-trappers/bios/

Se også reklamespot på 30 sekunder som nå går over hele U.S.A. og Canada med Cor Guimond som hovedperson i disse dager:

https://www.youtube.com/watch?v=NXibuC2wB3U

Fra det første møtet med Hoffmann familien mht. TV rettigheter for Viking Mining Inc.,

Se mer om Todd Hoffmann her:

Mere informasjon vil følge… og det vil til sommeren 2016 arrangeres aksjonærtur til Dawson City og 60 Mile River for alle interesserte aksjonærer i Hudson Bay Resources AS.

Se litt mer om hvordan Hudson Bay Resources fikk tak i  60 Mile River rettighetene. Dette var til styret før beslutningen om å overta rettighetene.