Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS onsdag 29. juni 2016 klokken 18 i Uniconsults kontorer, Dronning Mauds gate 3, 3. etasje.

Se innkallingen for nærmere informasjon om agenda.

Med vennlig hilsen

Torgeir Vikenes
Styreleder