Aksjeeierne i African Gold Exploration AS innkalles med dette til generalforsamling i selskapet mandag 30. juni klokken 18 i selskapets lokaler på Lysaker. Adressen er Lilleakerveien 2E (inngang/bygg nr. 3, 2. etg.).

Se innkallingen for nærmere informasjon om agenda.

Med vennlig hilsen

Wilhelm Myrer
Styreleder