Det innkalles herved til generalforsamling i Hudson Bay Resources AS, tirsdag 25. juni kl 18:00 til 20:00 i Bygdø Alle 2.

Se Innkallingen, Årsregnskapet og Årsberetningen for nærmere informasjon.

For Hudson Bay Resources AS
Jan Høvik

Her følger Protokollen fra Generalforsamlingen.