Det innkalles herved til Generalforsamling i Hudson Bay Resources AS
onsdag 20. juni kl 10:00 i selskapets lokaler i Drammensveien 288, 0277 Oslo.

Vi oppfordrer alle våre aksjonærer til å stille på generalforsamlingen. I forbindelse med møtet vil vi presentere status og utsikter for selskapet. Vedlagt denne innkalling er Innkalling, Årsregnskapet, Noter og Årsberetning. Øvrige og signerte dokumenter vil være tilgjengelig på møtet.

Dersom du i fremtiden vil ha tilsendt denne typen informasjon og vedlagte dokumenter på mail, anbefales det at du sender din e-mailadresse til jan@hubr.no for registrering i vårt Aksjeservice-system.

Dersom spørsmål – ta kontakt med undertegnede!

Med vennlig hilsen

Jan Høvik
President
Hudson Bay Resources AS
Phone: +47 – 911 39 914

Vedlegg