Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler onsdag 30. juni kl. 18:00.

Før generalforsamlingen starter vil vår geolog Boye Flood holde et foredrag fra sin ekspedisjon til Ghana i mai.

Merk oppstart kl 17:15 samme sted som generalforsamlingen blir avholdt. Vi anbefaler våre aksjonærer om å få med seg dette nyttige foredraget og benytte anledningen til å stille spørsmål til en fagperson på området.

Selskapet har gjennomført en vellykket emisjon nå i vår og fått inn omkring 1 mill kr i frisk kapital. Dette har ført til at vi har startet opp igjen leteprogrammet på det regionale feltet i Ghana. Det tas nå jordprøver langs linjer på feltet og Boye Flood vil i sitt foredrag gi en oversikt over metode og omfang angående det arbeid som utføres. Vi forventer en rapport fra de nye undersøkelsene i månedsskiftet august/september.

Kontakt Daglig Leder Jan Høvik på mobil: +47 – 911 39 914 eller mail: jan@hubr.no dersom spørsmål.