Hudson Bay Resources AS (HBR AS) har avdekket et funn av metallet thorium på Hellesylt i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Selskapet har nå foretatt innmutning av i alt 12 mutningsområder på metallet thorium (Th). Akkurat nå er thorium et av de mest ettertraktede metallene i hele verden. Grunnen til dette er at nettopp dette metallet har meget gode egenskaper, til forskjell fra og sammenlignet med metallet uran.
Thorium er også et radioaktivt grunnstoff (slik som uran) som i tiårene fremover kan erstatte uran både i eksisterende og i nye atomkraftverk. Slike nye atomkraftverk kan produsere energi nærmest uten CO2 utslipp. Det antas at (hele) 20 % av verdens reserver av metallet thorium finnes i fjellgrunnen i Norge inkludert Svalbard. De andre hovedlandene som har reserver av thorium er USA, India og Australia.

Vi regner at uran har en nedbrytningstid på hele 10.000 år. Thorium derimot har en antatt nedbrytningstid på ”bare” 100 år. Dersom thorium benyttes i et atomkraftverk istedenfor uran, antas det at avfallsmengden vil reduseres med hele 95 %.

Og en annen viktig grunn til at thorium er et populært metall blant både forskere, vitenskapsmenn og politikere er at thorium verken kan smeltes ned eller brukes som en komponent i atomvåpen.

Thorium er et metall som har en egenvekt på 11,30 og således ca. halvparten av egenvekten til for eksempel gull (Au). Hele nordvestlandet i Norge består av prekambriske bergarter, delvis påvirket av kaledonsk deformasjon.

Thoriumforekomsten på Hellesylt er en uranminealisering i prekambriske bergarter, beliggende i en gang av gneis. Denne mineraliseringen er igjen anriket av thorium, i langt større grad enn av uran. Punktvis viser denne mineraliseringen en meget høy radioaktivitet (som for thorium nærnest er ufarlig – sammenlignet med radioakiv uran).

Hudson Bay Resources AS har igjennom en årrekke drevet med prospekteringsvirksomhet av mineraler og metaller world wide. På Svalbard, i Canada og i Ghana i Afrika, og særskilt etter gull i disse områdene.

Funnet av thorium på Hellesylt gir selskapet en særskilt spennende upside for tiden fremover.

I alt 12 områder a 250.000 m2 hver er innmutet. Etter dette vil denne forekomsten av thorium bli kartlagt i detalj, særskilt med tanke på en beregning av både gehalt og volum. Resultatene av disse kommende undersøkelsene vil bli gjort kjent etter hvert som de foreligger.
Kontaktpersoner i HBR AS;
Adm.Dir. – Jan Høvik 97107379