Generalforsamlingen i Hudson Bay Resources AS vil bli avholdt etter de forenklede reglene uten fysisk møte og avholdes 28.06.2024, og protokollen distribueres på vanlig måte via vår hjemmeside.

Vedlegg