Generalforsamlingen i Hudson Bay Resources AS ble avholdt 16. juni 2023 etter de forenklede reglene uten fysisk møte, men med fullmaktskjema.

Representert på generalforsamlingen var:

  • Kjell Øivind Hansen med egne aksjer
  • Jan-Øyvind Lorgen med egne aksjer

– Årsregnskapet med revisorerklæring ble godkjent
– Honorar til revisor dekkes etter regning ble godkjent
– Sittende styre blir sittende ble godkjent
 – Det utbetales intet styrehonorar til styret ble godkjent

Styret