Generalforsamlingen i Hudson Bay Resources AS vil bli avholdt etter de forenklede reglene uten fysisk møte og avholdes 23.12.2022, og protokollen distribueres på vanlig måte via vår hjemmeside.