Ordinær generalforsamling ble avholdt 29. september 2021.

Generalforsamlingen i Hudson Bay Resources AS ble avholdt etter de forenklede reglene og etter regjeringens anbefalinger under pandemien – uten fysisk møte. Innkalling og informasjon ble som godkjent på en tidligere generalforsamling i Hudson Bay Resources AS, lagt ut på hjemmesiden inkl. fullmaktsskjema.

Styret har ikke hatt økonomiske midler til å få organisert GF Elektronisk. Håper på å få aksept på dette av de få aksjonærene som ønsket dette.

Det var viktig å få gjennomført Årsregnskapet nå for å slippe forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret.

Selskapet har ikke økonomi til å dekke ekstrakostnader og det er styret som har lånt selskapet penger for å få gjennomført generalforsamlingen.
Styret har hele tiden jobbet uten styrehonorar, lønn, kompensasjoner og opsjoner.

Representert på generalforsamlingen var:

  • Kjell Øivind Hansen med 26 fullmakter 38.992.294
  • Jan-Øyvind Lorgen med 2 fullmakter 33.757.505

Totalt 72.749.799 av totalt 152.891.376 = 47,58 %

Følgende ble vedtatt:
– Årsregnskapet ble godkjent
– Honorar til revisor dekkes etter regning
– Sittende styre ble gjenvalgt
– Alle tidligere opsjonsprogram ble avsluttet
– Det utbetales ikke styrehonorar