Generalforsamlingen i Hudson Bay Resources AS vil bli avholdt etter de forenklede reglene og etter regjeringens anbefalinger under pandemien – uten fysisk møte og avholdes 29.09.2021 og protokollen distribueres på vanlig måte via vår hjemmeside.

Vedlegg