Styret overtok et selskap som lå nede for telling i juni 2018. Vi hadde ingen regnskapsfører og ingen revisor. Kun stor gjeld og ingen verdier. Kassa var tom.

Styret skaffet ny regnskapsfører og ny revisor og forhåndsbetalte disse av egne midler som lån til selskapet slik at vi fikk godkjent årsregnskapet for 2018 og 2019.

Både eksisterende revisor og forhenværende revisor har rost oss for hva vi har klart å gjennomføre.

Vi har fulgt rådene til vår revisor og hatt nedsalg av våre egne aksjer til parikurs for å kunne nedbetale gjeld og holde driften i gang og ikke leve på kreditors regning. Vi er meget fornøyde med starten av nedsalget av egne aksjer som kun var til eksisterende aksjonærer under nyheter på hjemmesiden.

Totalt har vi solgt ca. 32 mill aksjer og fått de største kreditorene til å konvertere gjeld til aksjer.

Vi fortsetter nå nedsalget av de resterende egne aksjer – totalt 17.592.322 aksjer.

De selges til pålydende kr. 0,05 pr. aksje inntil beholdningen er tom.

De tilbys nå egne aksjonærer både via hjemmesiden og gjennom VPS – men tilbys også nye investorer etter førstemann til mølla-prinsippet.

Covid-19 begrenser våre muligheter til å reise – men vi har vært i kontakt og i telefonmøter med både potensielle investorer og potensielle samarbeidspartnere.

Det er nær forestående et politisk valg i Ghana. Hvem som vinner kan få avgjørende betydning for hvordan Hudson Bay Resources AS vil satse framover.

Vi kommer tilbake til annonsert EGF når aksjene er solgt og pandemismitten er under kontroll.

I mellomtiden blir sittende styre – sittende.