Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS ble avholdt 31. august 2020 på Lysaker.