Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS ble avholdt tirsdag 25. februar 2020 på Lysaker.