Det nyvalgte styret i Hudson Bay Resources AS har valgt å gå gjennom hvilke eierandeler og gjeld selskapet har, og hva som må gjøres for å sikre eiendelene som man har mulighet til å få eierskap av. Videre har vi ansett det som nødvendig å gå gjennom hvilke eiendeler som har potensial til å utvikles videre. Dette for å sikre at vi ikke bruker penger på lisenser som ikke vil være økonomisk drivverdige. 
 
Vi planlegger å ha et informasjonsmøte for aksjonærene og kanskje også en ekstraordinær generalforsamling i løpet av september eller første del av oktober.