Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS ble avholdt torsdag den 28. juni 2018 på Lysaker.