Ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS avholdes torsdag den 28. juni 2018,
kl. 17:00, i Frithjof Nansens vei 1-3 på Lysaker.

AGENDA
1. Åpning av generalforsamlingen.
2. Registrering av antall fremmøtte og godkjennelse av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.
4. Godkjennelse av årsregnskap for 2017.
5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2017.
6. Fastsettelse av styrehonorar for 2017.
Styrets forslag til generalforsamlingen er som følger:
Styreleder: 80.000,- kr
Styremedlemmer: 40.000,- kr.

7. Valg av styre
Styremedlem Jan-Øyvind Lorgen og styremedlem Stig Christoffer Solli ble valgt for to år på
forrige års generalforsamling og sitter således i ett år til. I tillegg foreslås det at styreleder
Torgeir Vikenes og styremedlem Arnfinn Berg velges for 2 nye år, slik at det nye foreslåtte
styret vil bestå av:

Styreleder Torgeir Vikenes,
Styremedlem Arnfinn Berg,
Styremedlem Stig Christoffer Solli,
Styremedlem Jan-Øyvind Lorgen.