Vi gjør oppmerksom på at vi har fått ny postadresse som må benyttes, og ber alle om å oppdatere sin kontaktinformasjon og sørge for at all post sendes til følgende adresse:

Hudson Bay Resources AS
Postboks 1213 Vika
0110 Oslo