Den rettede emisjonen på kr. 0,625 mot eksisterende aksjonærer var vellykket og inntil videre inviterer vi alle – både eksisterende aksjonærer og potensielle aksjonærer – til fortsatt tegning for kr. 0,625 inntil maks 5 mill. aksjer er solgt.

Emisjonen kan avsluttes når som helst fremover ved fulltegning eller positiv informasjon kan komme slik at kursen igjen blir lagt på kr. 1,25.