Han gir her en kort rapport og oppsummering fra sitt besøk i form av noen bilder fra vår produksjonslokalitet og en kommentar fra styret:

skjermbilde-2016-12-09-kl-11-11-07 Her er resultatet av første clean up av vaskerennen etter 2 timers produksjon. Vi skal kun grave opp 100 gram gull pr. dag for å gå i balanse.

gullkorn

Som man kan se er enkelte «nuggets» relativt store selv om området grunnleggende gir mere finkornet gull .

hasse-ananlyserer-konsentrat

Hasse gjør (selvsagt) den viktige «Clean Up» daglig selv og sikrer gullet som så senere kjøres til en lokal sikker plass.

skjermbilde-2016-12-09-kl-11-12-45

Her er selskapets nye tekniske kontor og ikke minst «Clean Up and Melting room» hvor konsentratet fra vaskerennen daglig skal raffineres. Det ferdige gullet bli deretter – umiddelbart – kjørt videre i sikkerhet derfra til en lokal bankboks. Styremedlem Arnfinn Berg står utenfor på bildet.

skjermbilde-2016-12-09-kl-11-13-19

Vi er i et bra gullholdig område, men det er et 5 – 7 meter jordlag over sanden som vi må flytte på for å komme ned til produksjonslaget. 

Vi ønsker å påvirke denne prosessen ved å anskaffe ytterligere en gravemaskin til og en bulldoser slik at den store og nye gravemaskinen kan fokusere på å grave opp gullholdig jord for løpende levering i vaskeverket.

skjermbilde-2016-12-09-kl-11-13-48

Her står Arnfinn Berg foran vår splitte nye Volvo CE300 gravemaskin som tar 1,6 m3 i grabben. Det er ekstremt viktig å ha nytt og robust graveutstyr i felten under en «start up» periode.

Gravemaskinen kjøres av Hasse Söderström som er ansvarlig for hele operasjonen der nede. (Han er styreleder i vår Svenske samarbeidspartner – Courmack AB).

skjermbilde-2016-12-09-kl-11-14-20
Vi er heldige med vannforsyningen ved at en liten elv renner ved siden av produksjons-området vårt. Pumper forsyner oss rikelig med vann.

Her ser man også noen av selskapets lokalt engasjerte personer. Det er engasjert ca. 20 personer i hele operasjonen hvorav 2 (utover Hasse) har opplæringskurs og også er dyktige og selvstendige gravemaskinførere. Her kan selvsagt flere rekrutteres etter behov.

Kommentarer fra styret basert på Arnfinns internrapport fra felt-besøket forrige uke:

Potensialet i området er enormt stort. Gullgehalten generelt er imponerende høy.

For å utnytte dette potensialet mere optimalt ønsker styret nå å øke innsatsen der nede med å leie inn ytterligere en gravemaskin og en bulldoser.

For å lette «Clean Up» arbeidet og begrense svinn ønsker vi også å anskaffe et «Ristebord» slik at vi ikke må vaske ut gullet på den gammeldagse måten ved «Clean Up» –  slik man ser Hasse gjør på bildet lenger opp.

Videre må vi investere noe i grunnleggende velferd for at Hasse skal bli der nede permanent fremover – noe som jo er 100% nødvendig da øvrig mannskap alene ikke er «selvgående» til enhver tid.

Det dreier seg da om å leie en lokal leilighet med air condition og leie/lease en robust 4 hjuls-trekk bil for han som leder av prosjektet.

Selskapet ønsker nå å satse maksimalt på å få løftet denne produksjonen videre med en målsetting om 500 gram pr. dag i løpet av relativt kort tid. Og potensialet for en slik produksjon ser vi allerede er helt realistisk til stede. Det er kun et spørsmål om å «move dirt» – som de sier i Klondike.

Vårt styremedlem – Arnfinn Berg – som også tidligere har arbeidet flere år i Ghana vil nå jevnlig dra ned til området og overvåke alle prosesser og få løpende rapportering der nede fra Hase Søderstrøm.

Videre vil styret prioritere at vi kommer i mål med en såkalt «Mining Licence» på det store Asankragua konsesjonen selskapet besitter gjennommange års aktivt feltarbeid.

Vi så tidligere i år at bare noen få timers arbeide på vår lokasjon der gav oss et resultat på over 1 kg gull – men vi måtte jo stoppe der i påvente av en formell Mining Lisensen.

Dette fordi myndighetene anså «test produksjon» utover 1 Kilo på en fast lokasjon som en mere «Industriell Mining» og dessverre måtte vi derfor stoppe på denne plassen inntil vi får godkjent en endelig «Mining Lisens» for vårt store område.

Vi har god kommunikasjon med «Minister of Land and Minerals»  og «Minerals Commission» gjennom vår lokale representant og partner der nede – Christian Akunor – og jobber nå aktivt videre med denne prosessen.