En ny æra for selskapet har nå begynt!

Etter at vårt styremedlem Arnfinn Berg rapporterte fra sitt siste besøk i Ghana har vi fått inn noen midler som ga oss muligheten til at Hasse Söderström kunne fly over til USA og kjøpe og ta med seg tilbake til Ghana – et nytt moderne «Ristebord» fra folk i bransjen han kjenner der.

Et slik «ristebord» letter «Clean Up» arbeidet betydelig og begrenser svinnet, slik at vi kan gå bort fra den gammeldagse måten å vaske ut gullet på som har vært praktisert frem til i dag i mangel på annet utsyr.

Den gammeldagse måten å vaske ut gullet på får vi i fremtiden overlate til investorer som ønsker å avlegge lisensene våre et besøk og prøve vaskepannen i felten som en ren kuriositet.

Se bildene av ristebordet («The Gold Shaker Table») i bruk lenger nede!

Og resultatet lot så heller ikke vente på seg:

Etter bare 20 timers effektiv produksjon – har vi oppnådd 489,98 gram gull til en markedspris av ca. 170.000 NOK nå den 20 desember 2016.

(Se bildene over).

Det vi trenger nå er ytterligere én gravemaskin samt en bulldoser, slik at den store og nye Volvo gravemaskinen kan brukes til å grave ut selve  svartsanden med gull («The Pay») og ikke måtte kaste bort tiden med å fjerne og flytte på jordmasser for å komme ned til selve svartsanden.

Hasse reiser nå hjem til en meget velfortjent juleferie.

Når han drar tilbake til Ghana etter jul – bør vi så snart som mulig benytte noen midler på å leie en lokal leilighet med air condition samt en robust 4 hjuls-trekk bil som Hasse (og eventuelle besøkende) kan benytte når han er på jobb for oss.

Ledelsen er meget fornøyd med hva som er gjort med de svært begrensede midler som så langt har vært til rådighet for gullproduksjon, og vi håper nå at flere av aksjonærene og også nye investorer ser potensialet i prosjektet og bidrar med noen flere penger slik at vi så tidlig som mulig i 2017 kan nå målet vårt med å få Mining Lisensen i Asankrangua på plass, slik at vi virkelig kan produsere gull.

Ledelsen i Hudson Bay Resources og Hasse Söderström ønsker med denne positive meldingen alle en riktig God Jul og håper på et stort gull – Nyttår i 2017.

«Julekort» av Theodor Kittelsen: «Nisser og dverge, bygger i berge». Fra serien: «Fossens Eventyr» til Sam Eyde/Hydro 1907

Bilder fra bruken av det nye «Ristebordet»:

Ekstraktet fra vaskerennen i selve produksjonsanlegget kjøres – etter grovvask – til slutt gjennom «Ristebordet».

Her ses «Ristebordet» med «fin vaskerenne» i bruk.

Når «Ristebordet» er ferdig er det så å si bare rent gull igjen.

Dette smeltes så om til små gullbarrer som siste del av prosessen.

Faktisk kan man finne store «Nuggets» i området også!