Aksjeeierne i Hudson Bay Resources AS innkalles med dette til generalforsamling i selskapet mandag 29. juni klokken 18 i UNIConsult AS sine lokaler, Dronning Mauds gate 3, 0123 Oslo

Se innkallingen for nærmere informasjon om agenda.

Med vennlig hilsen

Torgeir Vikenes
Styreleder