Aksjeeierne i Hudson Bay Resources AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapet mandag 19. januar kl 18.00 i Dronning Mauds gate 3, 0123 Oslo.

Agenda

1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av person som sammen med møteleder undertegner protokollen.
4. Godkjenning av innkallelse og agenda.
5. Oppføring av deltakende aksjonærer.
6. Godkjennelse av fullmakter.
7. Gi selskapets nye ledelse fullmakt til å inngå avtaler med nye samarbeidspartnere.
8. Behandling og forslag til vedtak av opsjonsprogram for den nye ledelsen.
9. Øvrig.