Aksjeeierne i African Gold Exploration AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapet mandag 17. november kl 18.00 i Lilleakerveien 2E, inngang 3, 2 etg, Lysaker.

Eneste sak i EGF er Valg av nytt styre.

Styret forslag til nytt styre er som følger:

Styrets Leder: Torgeir Vikenes
Styremedlem: Tov Westby
Styremedlem: Arnfinn Berg

1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av person som sammen med møteleder undertegner protokollen.
4. Godkjenning av innkallelse og agenda.
5. Oppføring av deltakende aksjonærer.
6. Godkjennelse av fullmakter.
7. Valg av styre.
8. Øvrig.