Aksjeeierne i African Gold Exploration AS innkalles med dette til generalforsamling i selskapet torsdag 2. oktober kl 18.00 i Lilleakerveien 2E, inngang 3, 2 etg, Lysaker.

Agenda:
– Valg av styre
– Forlengelse av kontrakt med daglig leder eller bytte av daglig leder
– Gjeldskonvertering
– Status og diskusjon om avvikling av AGE eller alternativ for fortsatt drift
– Øvrig

Med vennlig hilsen

CEO Håkan Olsson
mail: hakanolsson74@hotmail.com
telefon: +46-762142280