Etter vedtak i selskapets Styre den 10.01.2014 innkalles det med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler mandag den 20 januar 2014 klokken 09.00.

Følgende saker skal behandles :

1. Konstituering

  • Generalforsamlingen åpnes
  • Fortegnelse over møtende aksjonærer
  • Godkjennelse av møtefullmakter
  • Valg av møteleder
  • Valg av en person til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen

2. Valg av ny revisor.

AGE AS

Vennlig hilsen,
Wilhelm Myrer (styreformann)

Se innkallingen her.