Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS, mandag den 25. november 2013 kl 09.30 på Uniconsult sine kontorer i Dronning Maudsgt. 3, Oslo.

Se Innkallingen for nærmere informasjon.

Her følger Protokollen fra Generalforsamlingen.