Vi inviterer herved våre aksjonærer og andre interesserte til informasjonsmøte tirsdag 12. februar kl 17:30 på hotell Opera i Oslo sentrum. Se vedlagte invitasjon!

Samtidig starter vår nye emisjon som skal gi kapital til boreprogrammet som skal gi oss gullreserver og dermed betydelig øke selskapets markedsverdi. Se vedlagte tegningsblanket!

Kontakt undertegnede ved spørsmål.

Jan Høvik
President
Hudson Bay Resources AS

E-mail: jan@hubr.no
Tlf: +47 – 911 39 914