1. Boreprogram
Selskapet har i løpet av 2012 gjennomført nødvendige bore- og leteprogram, som tilfredsstiller de ghanesiske myndigheters krav til vår type lisens. Nylig tok vi 539 boreprøver i et utvalgt område på lisensen og vi forventer spennende resultater fra laboratoriet like over nyttår. I den forbindelse vil vi invitere til et informasjonsmøte medio januar 2013. Nærmere informasjon om møtet vil bli sendt ut via e-mail og lagt ut på våre hjemmesider.

2. Kapital
Det er fortsatt utfordrende å få dekket selskapets behov for kapital, men vi har gjennomført to emisjoner så langt i år og dette har gjort selskapet i stand til å utføre planlagte aktiviteter i Ghana. Emisjonskursen har vært 0,67 kr pr aksje i 2012, men vil avhengig av resultatene fra vår siste runde med boring i Ghana, øke når frisk kapital skal hentes inn i 2013.

3. Videre fremdrift
Selskapets erfarne geologer er optimistiske med hensyn på utviklingen av det 134 km2 store regionale feltet vi har lisens på, i det nordvestlige hjørnet av Ghana. Neste steg blir planleggingen og gjennomføringen av et diamantboreprogram. Dette er boring ned mot 300 meter av en rekke hull som skal gi et sted mellom 1.500 og 3.000 boremetre. Et slikt omfang må til for at nøytrale konsulenter skal kunne anslå det første ressursestimatet for mengden gull på det valgte sted.

Et boreprogram av en slik størrelse krever mer kapital, noe selskapet kommer tilbake til aksjonærene og nye investorer med informasjon om, i nevnte informasjonsmøte. Når boreprogrammet er ferdig og et ressursestimat foreligger, vil det øke markedsverdien av selskapet.

Ta kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål!

Jan Høvik
Hudson Bay Resources AS
Mobil: +47 – 911 39 914
E-mail: jan@hubr.no

Hudson Bay Resources AS ønsker alle sine aksjonærer en riktig god jul!