Vi har snart lagt bak oss et nytt år og kan se tilbake på både suksess og utfordringer. Steg for steg har vi arbeidet oss gjennom utvalgte deler av vårt regionale felt i Ghana. Et boreprogram av typen Auger boring, er som informert om tidligere, gjennomført.

Resultatene viser en gullmineralisering i fjellet der vi har konsentrert letevirksomheten og dette er gode nyheter å ta med inn i neste år. For selskapet blir 2012 et viktig år der vi avhengig av tilgangen på kapital, håper på å kunne presentere et første ressursestimat.

Hudson Bay Resources ønsker alle sine aksjonærer:
Riktig God Jul og et Fremgangsrikt Nytt År!

Jan Høvik
President
Hudson Bay Resources AS
Mail: jan@hubr.no
Mobile: +47 – 911 39 914