Økonomi
På ordinær generalforsamling i juni ga styreleder Johs Jamne en orientering om selskapets økonomiske situasjon, inkludert saken om MVA-registrering og Skatt Øst vedtak i den forbindelse. Selskapet vant saken mot Skatt Øst og får tilbakebetalt MVA regnskapsført i fra 2008 og frem til og med 2010. Konsekvensen av dette er at selskapet nå er gjeldfritt og kan satse for fullt videre i Ghana.

Joint Venture
Selskapets strategi er å utvikle det regionale felt i Ghana frem til påviste og indikerte mineralressurser, for deretter inngå i et joint venture eller selge prosjektet med fortjeneste. Vårt boreprogram fra i sommer med Auger boring ned til fjellet, har skapt interesse fra et stort internasjonalt gruveselskap. Vi vil holde våre aksjonærer oppdatert på utviklingen i de pågående samtalene.

Finansiering av videre fremdrift
Det er ingen tvil hos våre geologer om at vi har påvist en gullmineralisering i grunnen der vi har gjennomført sommerens boreprogram. Selve boreprogrammet var kun en liten del av det arbeidsprogram som var planlagt utført innenfor områdene vi benevner Block A og Block A2. For å kunne fortsette det planlagte arbeidsprogram trenger vi å få tilført kapital til selskapet og styret har i den forbindelse vedtatt en ny emisjon til kurs 0,67 kr pr aksje.

Tegningsblankett fås ved å klikke her.

Ta kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål.

Jan Høvik
Hudson Bay Resources AS
Mobil: +47 – 911 39 914, E-mail: jan@hubr.no eller jhconsulting@online.no