Vårens vellykkede emisjon ga selskapet anledning til å sette i gang hurtigere enn planlagt med et utvidet leteprosjekt på vårt regionale felt i Ghana. Nå foreligger det meget gode resultater og det har vi lyst til å informere våre aksjonærer nærmere om.
Vi anbefaler alle interesserte å delta på møtet da detaljer fra funnene vil bli presentert eksklusivt på møtet. På grunn av at kartleggingen av vårt regionale felt nå er på et nivå som gir mye informasjon, vil vi ikke lenger gjøre resultatene offentlig tilgjengelig via internett.

Informasjonsmøtet finner sted onsdag 22. september kl 17:00 til 19:00 i Leseværelset på Shipping Klubben. Adresse: Haakons VII’s gate 1, Vika.
Det er vår geolog Boye Flood som foreleser og gjennomgår resultatene.

NB! Send bekreftelse på deltagelse til jan@hubr.no

For de som ikke har anledning til å være tilstede på møtet vil det i etterkant av møtet være mulig å kontakte undertegnede. Vi vil ikke distribuere prøveresultatene på mail, men ta gjerne kontakt for en prat om siste nytt.

Tildeling av aksjer fra emisjonen er forsinket pga etterslepet i Brønnøysund, forsinkelse på flere uker er registrert, men vi regner med å fullføre tildelingen av aksjer i løpet av en uke eller to.

Adm. dir Jan Høvik, tlf: 911 39 914 eller jan@hubr.no