Styret besluttet i vår å be sentrale aksjonærer om å bidra med omkring 1 mill kr. På bakgrunn av styrevedtaket gjennomførte vi en emisjon som innbrakte 1.101.000,- kr. Dette er meget bra i et usikkert finansmarked og ga selskapet nødvendig kapital til å sende vår geolog på Ghana besøk og samtidig starte den leterunden som nå pågår. Vi er spent på resultatene fra denne runden og vil informere våre aksjonærer så snart vi er i mål.