Den første uken i juni gjennomførte vår geolog Boye Flood, et feltbesøk på det regionale feltet i Ghana.

Sammen med Felix Sibsa og mannskap dro han gjennom deler av det store feltet og tok prøver av kvartsårer og jord, der det var mulig å komme til fra nærmeste vei. Flood kontrollerte linjekuttingen som det er lagt opp til i denne letefasen og fant at mannskapene til Felix Sibsa gjorde en utmerket jobb i den tette jungelen. Terrenget er variert og krever både terrengkjøretøy og mannskaper som kan kutte seg vei inn i jungelen. Han oppsøkte også en fast fjells mineralisering hvor det tidligere er tatt prøver som inneholdt inntil 2,09 g/tonn gull. Nye prøver ble tatt og sendt til laboratoriet i Tarkwa.

Boye Flood gjennomførte under feltbesøket en rekke møter med myndighetene i Ghana og samlet mye interessant informasjon. Vårt regionale felt ligger geologisk sett meget bra til og vi ser frem til rapporten fra den leterunden som nå pågår. Flood holdt et engasjert og informativt foredrag i forkant av generalforsamlingen, som ga alle de fremmøtte ny innsikt i gulleksplorering, våre muligheter til å lykkes og om Ghanas situasjon som et av de viktigste land i Afrika når det gjelder fremtidige gullforekomster.

Et nytt informasjonsmøte vil bli avholdt så snart rapporten fra det pågående leteprogrammet foreligger.