Den 30. juni ble ordinær generalforsamling i selskapet gjennomført. Det var 11 aksjonærer tilstede foruten styret og ledelsen.

Vår geolog Boye Flood holdt et foredrag fra sitt feltbesøk i Ghana. Han viste bilder fra feltet og gjennomgikk en rekke ulike kart.

De fremmøtte aksjonærene fikk stille spørsmål og viste stor interesse for Floods faglige vurderinger.

Samtlige saker, slik de ble presentert for aksjonærene i innkallingen til møtet, ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

 Last ned: Protokoll fra Generalforsamlingen