Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret i Hudson Bay Resources AS innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i selskapet i våre lokaler

onsdag 17. februar 2010, kl. 10:00.

Se vedlagte innkalling for nærmere informasjon!