Selskapet gjennomførte onsdag 17. februar en ekstraordinær generalforsamling, hvor omkring 50 % av aksjonærene var til stede, personlig eller ved fullmakt. Det var gjeldskonvertering og en begrenset emisjon som stod på dagsorden. Begge punkter ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Utover dagsorden presenterte styret og ledelsen et ønske om en tettere dialog med aksjonærene. Dette vil først manifestere seg gjennom et informasjonsskriv vi snarlig vil sende ut til alle aksjonærene. Her vil selskapet orientere om veien fremover. Deretter vil vi gjennomføre informasjonsmøter som skal gi aksjonærene muligheten til å stille alle relevante spørsmål rundt selskapet til representanter for styret og ledelsen. Vi ønsker å avholde informasjonsmøtene i god tid før ordinær generalforsamling, som etter planen vil bli avholdt før påske.

Vi gjentar også vårt ønske om at flest mulig gjør seg tilgjengelig på mail, slik at selskapet sparer kostnader i forhold til minimal bruk av portoavhengige tjenester. Send en mail til adressen under, dersom du i dag ikke er registrert hos oss.

Jan Høvik
Hudson Bay Resources AS
Mobil: +47 – 911 39 914, E-mail: jhconsulting@online.no