Aksjeeierne i Hudson Bay Resources AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapet mandag 16. februar kl 18.00 i Uniconsult sine lokaler i Dronning Mauds gate 3, 0123 Oslo.

Agenda

  1. 1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder.
  2. 2. Valg av møteleder.
  3. 3. Valg av person som sammen med møteleder undertegner protokollen.
  4. 4. Godkjenning av innkallelse og agenda.
  5. 5. Oppføring av deltakende aksjonærer.
  6. 6. Godkjennelse av fullmakter.
  7. 7. Gi selskapets styre fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med innføring av et opsjonsprogram for nøkkelpersoner og styret.
  8. 8. Øvrig.